Zasady członkostwa

1. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i otwarte dla firm działających w Polsce lub Danii, które spełniają określone wymagania.

2. Członkowie Izby zobowiązują się do przestrzegania zasad etyki biznesowej oraz do promowania uczciwej konkurencji na rynku.

3. Członkowie Izby są zobowiązani do przestrzegania prawa i przepisów obowiązujących w Polsce i Danii, w szczególności w zakresie podatkowym, prawa pracy i ochrony środowiska.

4. Członkowie Izby muszą zapewnić odpowiednią jakość swoich produktów i usług oraz dbać o dobre imię Izby i swojej firmy.

5. Członkowie Izby zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w działaniach Izby oraz do udzielania wsparcia innym członkom.

6. Członkowie Izby mają obowiązek płacenia składek członkowskich oraz innych opłat określonych przez Zarząd Izby.

7. Członkowie Izby mają prawo do uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez PDIH.

8. Członkowie Izby mają prawo do składania wniosków i uwag dotyczących działalności Izby.

9. Członkowie Izby mają obowiązek przekazywania informacji o swojej działalności i istotnych zmianach w niej zachodzących.

10. Członkowie Izby zobowiązują się do rozwiązywania sporów i problemów związanych z działalnością Izby w sposób konstruktywny i zgodny z zasadami etyki biznesowej.

Komentarze (0)
Cofnij odpowiedź