Współpraca Polski i Danii w dziedzinie gospodarki morskiej

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk spotkał się 13 czerwca 2022 roku w Warszawie z ambasadorem Królestwa Danii w Polsce Ole Toftem. Głównymi tematami rozmowy były możliwości rozwoju transportu morskiego w regionie Południowego Bałtyku oraz ożywienie polskiego przemysłu stoczniowego. Spotkanie zostało zainicjowane przez stronę duńską w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy Polską a Danią w dziedzinie portowej oraz zwiększenia inwestycji i transferu technologii duńskich do polskiego przemysłu stoczniowego.

„Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk stwierdził, że Polska otwiera nowe możliwości biznesowe i inwestycyjne dzięki uruchomieniu kanału przez Mierzeję Wiślaną. To zapewni bezpieczny i szybki dostęp do portu w Elblągu bez konieczności wpływania na terytorium Federacji Rosyjskiej, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest ważnym atutem. Dodatkowo, rozwój lokalnych portów morskich w ramach współpracy z Danią zwiększy potencjał gospodarczy i obroty handlowe. Wiceminister wyraża nadzieję, że partnerstwo z Duńczykami pozwoli na jeszcze większą elastyczność i wydajność polskich portów morskich.”

W trakcie rozmowy polska strona podkreśliła swoją otwartość na inicjatywy, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału ekonomicznego polskich portów morskich i rozwój terenów nadbrzeżnych.

Dania jest dostawcą wielu kluczowych technologii i siedzibą innowacyjnych firm działających w branży morskiej, a także ważnym inwestorem zagranicznym w tej dziedzinie. Jako członek Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), ten kraj stara się stworzyć przepisy, które zapewnią równe szanse dla armatorów z różnych krajów oraz poprawią bezpieczeństwo i zrównoważoność żeglugi.