Dania: Odprowadzanie podatków


Duński system podatkowy


W Królestwie Danii, podatki odznaczają się dużą wysokością i zdolnością do progresywnego dostosowania się do dochodów podmiotów, zarówno prawnych, jak i fizycznych. Możliwe jest odliczenie różnych wydatków, takich jak składki emerytalne czy ubezpieczeniowe, alimenty, wydatki na żywność czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Ważne jest, że duński Urząd Skarbowy (SKAT) ma do 7 lat na przeprowadzenie kontroli i weryfikację zgodności tych wydatków.

Stawki podatkowe w Danii różnią się w zależności od roli podmiotu – pracownika duńskiej firmy, jednoosobowego przedsiębiorcy, prezesa spółki czy udziałowca.

podatki w Danii  ustawy

Najważniejsze informacje o podatkach w Danii:

 1. Podatki dochodowe, w roku 2019, są następujące:
  • 8% dla dochodów poniżej 50 217 DKK,
  • 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558 043 DKK,
  • 56,5% dla dochodów powyżej 558 043 DKK.

 2. Zakres ustaw regulujących danieńskie opodatkowanie to:
  • Personskatteloven – podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • Skattekontrolloven – przepisy dotyczące kontroli podatkowej,
  • Kildeskatteloven – uregulowania dotyczące podatku od źródła,
  • Ligningsloven – regulacje dotyczące oceny podatkowej.

 3. Dochód podlegający opodatkowaniu obejmuje podatek państwowy, miejski, składki na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag) oraz wkład w rynek pracy (arbejdmarkedsbidrag, czyli AM-bidrag). Warto wspomnieć, że dobrowolny podatek kościelny stanowi około 0,92%.

 4. Ponadto, duński podatek gminny, płatny do samorządów regionalnych, wynosi średnio 24,92%.

 5. Procedura rejestracji w regionalnym Urzędzie Ceł i Podatków odbywa się poprzez Agencję Przedsiębiorstw i Handlu.

 6. Opodatkowanie związane z dochodem z akcji to 27% (do 54 000 DKK) lub 42% (powyżej 54 000 DKK).

 7. Gdy firma działa w Danii, podatek od osób prawnych wynosi 22% CIT. Jednakże, jeśli jej roczne obroty wynoszą powyżej 50 000 koron duńskich, to staje się płatnikiem 25% VAT.

 8. W przypadku eksportu towarów i usług, stawka VAT wynosi 0%, jednak nabywcy mają możliwość odliczenia podatku przy ich nabyciu.

 9. Okres rozliczeniowy w Danii jest zgodny z kalendarzem, tj. przychody za poprzedni rok kalendarzowy (lub inny 12-miesięczny okres) podlegają opodatkowaniu.

 10. Pracownicy duńskich firm podlegają pełnemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (begrænset skattepligt), w zależności od umowy i miejsca zamieszkania.

 11. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej u duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT) wynosi 3 lata.

 12. W 2019 roku, granica wolna od podatku wynosiła 46 630 koron duńskich. Oznacza to, że osoby, których danieńskie dochody były niższe od tej kwoty, były zwolnione z opodatkowania.

 13. Zeznanie podatkowe w Danii musi zostać złożone przez stronę internetową w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Gdy rok kończy się między 1 lutego a 31 marca, deklarację trzeba złożyć do 1 sierpnia, a podatek opłacić do 20 marca i 20 listopada.

 14. System opodatkowania w Danii obejmuje:
  • podatek kościelny (kirkeskat),
  • podatek gminny (kommuneskat),
  • składki emerytalne (ATM),
  • składki pracownicze,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag),
  • podatek gruntowy (od nieruchomości) – Ejendomsværdiskat, obowiązujący wszystkich rezydentów Danii, także Polaków, którzy są tam rezydentami. Obejmuje nieruchomości, niezależnie od lokalizacji. Stawki to 1% dla wartości poniżej 3,04 mln DKK i 3% powyżej tej kwoty,
  • podatek od wartości nieruchomości, oszacowany w procesie publicznej wyceny,
  • podatek od zatrudniania pracowników z zagranicy, nakładany na duńskie firmy, zatrudniające pracowników spoza kraju, wynoszący 38% – 35,6% netto, zawierającego 8% składki na fundusz zatrudnienia i 30% podatku od wynajmu siły roboczej, opłacanego do danieńskiego Urzędu Skarbowego,
  • podatek od dochodów zarówno u osób fizycznych, jak i prawnych,
  • podatek od źródła, potrącany od dochodu,
  • oraz podatki pośrednie: cło, podatki środowiskowe, akcyza (punktafgift), VAT (moms).


Duński system podatkowy jest skomplikowany, więc przed podjęciem działalności lub pracy w Danii warto zgłębić przepisy, stawki, dokumenty oraz terminy związane z opodatkowaniem.


Podatki od strony firmy


Opodatkowanie w Danii ma zastosowanie do wszystkich osób przebywających i zarabiających w kraju, niezależnie od tego, czy są to osoby bezrobotne korzystające z a-kasse, emeryci, studenci otrzymujący państwowe dotacje, czy osoby pracujące za granicą, posiadające przychody z zagranicy, oraz przedsiębiorcy prowadzący różne formy firm (takie jak jednoosobowa działalność gospodarcza – Enkeltmandsvirksomhed, spółka akcyjna Aktieselskab – A/S, spółka jawna Interesselskab – I/S, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Anpartsselskab – ApS, spółka komandytowa Kommanditselskab – K/S, oddział zagranicznej firmy Filial af udenlandsk selskab, przedstawicielstwo zagranicznej firmy Salgskontor czy stowarzyszenia spółdzielcze Andelsforening/Brugsforening).

podatki w Danii  formy działalności

Duński Urząd Skarbowy, znany jako SKAT, traktuje dochody z prowadzenia działalności na zasadzie samozatrudnienia jako przychody właściciela firmy. W związku z tym, podatek od działalności gospodarczej jest zgłaszany w ramach jednego zeznania podatkowego. Właścicielowi firmy, który odprowadza podatki i składki, przysługują korzyści emerytalne i zdrowotne analogiczne do tych przysługujących pracownikom zatrudnionym w Danii.

Co pół roku lub kwartał, za pośrednictwem platformy internetowej SKAT, trzeba złożyć deklarację podatkową obejmującą zarówno podatek dochodowy, jak i VAT. Zaliczki na podatek dochodowy są płatne 20 marca (wtedy można też wpłacić wyższą zaliczkę, aby uzyskać zwrot podatku z odsetkami, przewyższającymi te w banku) oraz 20 listopada (w tym przypadku oprocentowanie jest obniżone o 0,4 punktu procentowego, co oznacza niższe odsetki w porównaniu do banku).

Gdy ktoś zakłada i prowadzi firmę w Danii, obowiązuje podatek od osób prawnych w wysokości 22%. W przypadku, gdy roczne obroty danieńskiej firmy przekraczają 50 000 koron duńskich, firma staje się płatnikiem 25% VAT.


Podatki nakładane na podmioty prawne


Wszystkie korporacje w Danii, od stowarzyszeń i spółdzielni do firm z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i oddziałów zagranicznych z siedzibą w Danii, mają obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od ogólnego dochodu (obejmującego przychody z nieruchomości i kapitału) w ciągu pół roku od zakończenia roku podatkowego.

Co warto wiedzieć o danym systemie opodatkowania podmiotów prawnych?


Progi podatkowe w Danii


Na obszarze Królestwa Danii obowiązują trzy stopnie opodatkowania:


Kwota wolna od podatku


W roku 2019 w Danii ustalono, że osoby, których roczne dochody za ten okres nie przekraczały 46 630 koron duńskich, nie były zobowiązane do opłacania podatku dochodowego za ten okres.Podatek VAT


W Danii istnieje jednolity podatek VAT (MOMS) w wysokości 25%, obowiązujący zarówno dla towarów, jak i usług. Jednakże, istnieją wyjątki, gdzie niektóre usługi są zwolnione z tego podatku, takie jak:

podatki w Danii  odwrotne obciążenie

Inne ważne informacje dotyczące danego podatku:


Podatek akcyzowy


Podatek akcyzowy w Danii jest nakładany zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, a także według własnych regulacji państwa. Dotyczy on różnych towarów, takich jak wyroby cukiernicze, cygara, czekolada, tytoń do żucia, papierosy, energia elektryczna, opony samochodowe, gaz ziemny, herbata, kawa, alkohole (wina, piwo) oraz wiele innych.

podatki w Danii  akcyza

Wspomniany Układ z 16 grudnia 1991 roku stanowi umowę handlową między Polską a Unią Europejską, która przyczyniła się do stworzenia strefy wolnego handlu dla towarów przemysłowych. W ramach tego układu preferencyjne stawki celne, większości przypadków wynoszące 0%, ułatwiają wymianę handlową. Aby korzystać z tych preferencji, konieczne jest dostarczenie świadectwa pochodzenia produktów, czyli EUR1, w celu zwolnienia z wyższych stawek celnych.

Obliczanie cła opiera się na wartości celnej towaru, uwzględniającej cenę z faktury oraz koszty transportu i ubezpieczenia. Wysokość akcyzy w Danii jest zróżnicowana, dotyczy różnych kategorii towarów, w tym lodów, kawy, kaset wideo, wyrobów tytoniowych, produktów spirytusowych, wyrobów czekoladowych, żarówek, samochodów, paliw, opakowań jednorazowych i innych.


Podatek CIT


Podatek CIT w Danii to jedno z głównych źródeł dochodu państwa i stanowi około 8% całkowitych wpływów budżetowych. Jego obowiązkiem jest opodatkowanie dochodów firm działających na terenie kraju, włączając również zyski z inwestycji kapitałowych.

Poniżej znajduje się kilka istotnych informacji dotyczących podatku CIT:

 1. Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 22%.
 2. Osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne, podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT. W przypadku spółek osobowych opodatkowaniu podlegają tylko wspólnicy tych spółek.
 3. W Danii spółki są opodatkowane na zasadzie konsolidacji. Oznacza to, że opodatkowana jest dominująca spółka duńska, jej oddziały oraz spółki zależne.Osoba z Unii Europejskiej zatrudniona w Danii


W ramach swobodnego przepływu pracy w państwach Unii Europejskiej, nie ma potrzeby spełniania specjalnych warunków, by uzyskać zezwolenie na zatrudnienie w Danii. Niemniej jednak, istnieje wymóg rejestracji w lokalnych instytucjach ubezpieczeń społecznych i organach podatkowych.

Przykładem może być sytuacja Petera, niemieckiego konsultanta, który znalazł interesującą ofertę pracy u duńskiego klienta finalnego poprzez pośrednictwo firmy X. Po złożeniu aplikacji, otrzymał projekt trwający 6 miesięcy, gdzie praca na pełny etat w Danii była wymagana. Konsultant Peter podpisał umowę opartą na wynagrodzeniu godzinowym/dziennym i jego kwalifikacje zostały potwierdzone przez klienta. W ramach tej umowy, Peter pracuje zgodnie z ustalonymi warunkami pomiędzy firmą X a klientem, na terenie Danii.

Od pierwszego dnia swojej pracy, Peter, niemiecki konsultant, ma obowiązek płacenia podatków w Danii, zgodnie z zasadami dotyczącymi międzynarodowego zatrudniania pracowników. Jeśli Peter zdecyduje się zaniechać swoich związków z Niemcami, takich jak miejsce zamieszkania, rodzina czy interesy ekonomiczne, i skoncentruje się wyłącznie na pracy w Danii, będzie podlegał ograniczonej odpowiedzialności podatkowej w tym kraju.


Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu


Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma na celu zabezpieczenie jednostek przed płaceniem dwukrotnego podatku. Przez dwustronne umowy podatkowe pomiędzy Danią a innymi państwami, opłaty podatkowe zrealizowane w kraju, w którym pracownik jest zatrudniony, mogą być pomniejszone od kwoty podatku, jaki trzeba uiścić w państwie zamieszkania lub uzyskane dochody w kraju, gdzie pracownik jest zatrudniony, są opodatkowane jedynie jednokrotnie (w kraju, w którym osiągnięto te dochody), a wyłączone spod opodatkowania w państwie zamieszkania lub miejsca zameldowania (obywatele zobligowani są do uiszczenia podatku w państwie, w którym obowiązuje wyższa stawka podatkowa).


Podatki od strony pracownika


Na terytorium Królestwa Danii obowiązuje opodatkowanie dochodów, które składa się z trzech progów: podstawowego, średniego i najwyższego. W przypadku jednostek fizycznych, wymaga się uiszczenia liniowego podatku dochodowego (na korzyść gminy), który wynosi 32,6%. Dodatkowo istnieje progresywny podatek dochodowy, równy 5,64% (dla dochodów przewyższających 42 tys. duńskich koron, powiększonych o zyski kapitałowe) oraz 15% (dla dochodów przekraczających 42 tys. 100 koron duńskich, powiększonych o dochody kapitałowe). Te ostatnie opłaty wpływają na budżet państwa. Progresywny podatek dotyczy zarówno dochodów z pracy, jak i zysków kapitałowych, choć łączne opodatkowanie dochodu osoby fizycznej nie przekroczy 59%.

podatki Dania  podatek progresywny

W Danii, jednostki fizyczne, które osiągnęły co najmniej 15 lat (oraz młodsi, którzy zdobyli dochód), są zobowiązane do składania oświadczeń podatkowych na koniec każdego roku podatkowego. Ostateczny termin na to jest 1 lipca, chyba że podatnik złoży wniosek o przesunięcie tego terminu. W przypadku, gdy osoby fizyczne nie generują przychodu lub osiągają dochody jedynie w ramach działalności zarobkowej na terenie Danii, zobowiązane są do złożenia uproszczonego oświadczenia podatkowego najpóźniej do 1 maja. W przypadku małżeństw, para ma obowiązek oddzielnego rozliczania podatku dochodowego.


Podatek dochodowy


W Królestwie Danii, od roku 1903, obowiązuje opodatkowanie dochodów, które zostało podzielone na dwie kategorie: progresywny podatek państwowy i lokalny podatek dochodowy typu liniowego.


W roku 2019, stawki procentowe podatku dochodowego w Danii prezentują się w następujący sposób:


Na obszarze Danii, istnieje także możliwość dobrowolnego składania podatku kościelnego, którego średni poziom wynosi 0,92% (stawki kirkestat mogą oscylować od 1% do 2%, w zależności od lokalnej gminy). Dodatkowo, funkcjonuje ruchomy podatek komunalny (kommuneskat), który w przeciętnym przypadku wynosi 24,84% i przekazywany jest do władz samorządowych.


Każdego roku w Danii ustalana jest nowa kwota wolna od opodatkowania (w 2019 roku wyniosła ona 10,10% od wynagrodzenia brutto).


Osoby płacące podatki w Danii muszą także zarejestrować się w lokalnym Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Handlu i Przedsiębiorstw za pośrednictwem Agencji ds. Handlu i Przedsiębiorstw (Danish Commerce and Companies Agency).Jakie wydatki można odliczyć od podatku dochodowego w Danii?


W przypadku zatrudnienia w duńskiej firmie, istnieje możliwość skorzystania z wielu ulg podatkowych, które pomagają obniżyć podatek do zapłacenia i które wymagają określonych dokumentów do ich uzyskania.

Poniżej znajduje się wykaz ulg podatkowych obowiązujących w Danii oraz wymagane dokumenty dla każdej z nich:


 1. Ulga podatkowa związana z zakwaterowaniem (roczna kwota ustalana przez SKAT, wynosiła na przykład w 2018 roku 214 duńskich koron za jeden dzień), dostępna dla pracowników tymczasowych duńskich firm. Do jej uzyskania potrzebna jest umowa najmu lokalu, rachunki za zakwaterowanie oraz wyciągi bankowe potwierdzające opłaty za media i czynsz. Jeśli pracodawca potrącał pewną część kosztów z wynagrodzenia pracownika, konieczne jest przedstawienie również pasków płacowych za dany okres.

 2. Ulga związana z dojazdem do pracy (roczna stawka ustalana przez SKAT, zależna od odległości i ilości dojazdów), dostępna dla wszystkich pracowników duńskich firm, których codzienna droga do i z pracy wynosi więcej niż 24 km w obie strony (również dojazd z Polski do Danii). Do uzyskania tej ulgi potrzebne są rachunki za paliwo, bilety komunikacji miejskiej, biletów lotniczych, autokarowych czy z bramek autostradowych, zależnie od środka transportu. W 2018 roku ulga ta wynosiła 1,94 duńskich koron za 1 km, przy odległości od 25 km do 120 km w obie strony, oraz 0,97 duńskich koron za 1 km przy odległości powyżej 120 km w obie strony.

 3. Ulga związana z przekraczaniem mostów, dostępna dla pracowników, którzy muszą pokonać płatne mosty, aby dojechać do pracy.

 4. Ulga związana z wyżywieniem (roczna stawka ustalana przez SKAT, wynosiła na przykład w 2018 roku 498 duńskich koron za jeden dzień), dostępna dla wszystkich tymczasowych pracowników duńskich firm.

 5. Ulga związana z kosztami odsetek od kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, dostępna dla pracowników firm, których co najmniej 75% rocznych dochodów pochodzi z Danii. Aby z niej skorzystać, trzeba przedstawić zaświadczenie z banku o opłaconych odsetkach w danym roku oraz odliczyć 1% wartości nieruchomości przy kredycie hipotecznym.

 6. Ulga Cross border, przeznaczona dla pracowników duńskich firm, których co najmniej 75% rocznych dochodów pochodzi z Danii. Osoby w związku małżeńskim muszą uwzględnić dochody współmałżonka w rocznym rozliczeniu podatkowym. Aby z niej skorzystać, potrzebne jest przetłumaczone na język duński lub angielski akt ślubu oraz zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach.

 7. Ulga związana z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego, dostępna dla wszystkich pracowników, którzy mogą potwierdzić prowadzenie gospodarstwa domowego na miejscu zamieszkania. Aby z niej skorzystać, potrzebne są przetłumaczone dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania oraz ślubu.


Potrzebne dokumenty i ważne terminy związane z odprowadzaniem podatków


W ramach duńskich formalności podatkowych mamy do czynienia z różnymi dokumentami, a oto niektóre z nich:

podatki Dania  formalności

Zwrot podatku w Danii

W celu załatwienia kluczowych kwestii związanych z deklaracjami podatkowymi, dokumentami i terminami zarówno dla pracowników duńskich firm, jak i właścicieli przedsiębiorstw w Danii, zaleca się korzystanie z usług online dostępnych na stronie duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT, www.skat.dk).

Aby przeprowadzić rozliczenie podatku przez internet, należy uprzednio zarejestrować się i uzyskać specjalny kod TastSelv-kode (www.tastselv.skat.dk), składający się z 8 cyfr, który również służy jako hasło dostępu do systemu. Posiadanie indywidualnego kodu TastSelv-kode (lub NemID) umożliwia dostęp do własnych informacji podatkowych.

Biuro Obsługi Obywateli w Danii, nazywane także Folkeregistret, lub Biura Obsługi Obcokrajowców usytuowane w różnych miejscowościach takich jak Odense, Kopenhaga, Aarhus i Aalborg, odpowiedzialne jest za przydzielanie numerów identyfikacji podatkowej duńskim pracownikom i przedsiębiorcom, znanych jako Central Person Register (CPR). Ten numer jest niezbędny do otrzymania karty ubezpieczenia zdrowotnego, gwarantującej darmową opiekę medyczną. Aby otrzymać numer CPR, konieczne jest dostarczenie dowodu tożsamości, umowy najmu oraz umowy o pracę.


Polecamy również zapoznanie się z naszym artykułem o księgowości w Danii.

FAQ


 1. Jak ustalić rezydencję podatkową w Danii?
  Przepisy duńskie łączą obowiązek podatkowy z rezydencją podatkową dla pracowników i przedsiębiorców. Oznacza to, że osoby, które przebywają na terytorium Danii dłużej niż 6 miesięcy lub osiedlają się na stałe, uznawane są za duńskich rezydentów podatkowych. W rezultacie muszą płacić podatki od swojego dochodu zarówno z Danii, jak i z zagranicy, wyłącznie w Danii.

 2. Dla kogo przewidziany jest pełny zwrot podatku zapłaconego w Danii?
  Pełny zwrot podatku zapłaconego w Danii przysługuje wszystkim osobom, których roczny dochód nie przekroczył 42 900 duńskich koron.

 3. Jaki jest termin składania deklaracji podatkowej w Danii?
  Ostateczny termin składania deklaracji podatkowej do duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT) to 1 maja lub 1 lipca, w zależności od przypadku.

 4. Czy składanie rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Danii jest obowiązkowe?
  Tak, każdy pracownik w Danii ma obowiązek corocznego rozliczenia się ze SKAT. Brak rozliczenia naraża na karę w wysokości około 5000 duńskich koron.

 5. Czym jest NemKonto?
  NemKonto to specjalne konto bankowe pracownika, na które przekazywany jest zwrot podatku od SKAT oraz wypłata za pracę.

 6. Jaki jest okres na złożenie zeznania podatkowego i korekty w Danii?
  W Danii zeznanie podatkowe, korekta lub odwołanie można złożyć do 3 lat i 4 miesięcy wstecz.

 7. Kto ma ograniczony obowiązek podatkowy?
  Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób pracujących na terytorium Danii, ale nie będących zameldowanymi tam mieszkańcami. Obejmuje jedynie dochody uzyskane na terenie Danii.

 8. Co oznacza Personfradrag?
  Personfradrag to osobista ulga podatkowa, na którą mają prawo duńscy rezydenci pracujący przez 12 miesięcy.

 9. Czym są NemID i Tastselv?
  NemID i Tastselv to specjalne kody potrzebne do elektronicznego rozliczenia podatkowego w Danii, które można zamówić online.

 10. Czym jest ejendomsværdiskat?
  Ejendomsværdiskat to duński podatek od wartości nieruchomości, który obejmuje nieruchomości niezależnie od ich lokalizacji. Wymaga płacenia rezydentom Danii, nawet za nieruchomości poza granicami kraju.

 11. Jakie są ulgi i zwolnienia dotyczące podatku katastralnego?
  Istnieją różne ulgi i zwolnienia, między innymi dla osób powyżej 65 roku życia, osób wynajmujących nieruchomość, czy posiadających nieruchomość za granicą.

 12. Co to jest ejendomsskat (Municipal Property Tax)?
  Ejendomsskat to duński podatek od wartości gruntów, opodatkowujący wartość nieruchomości z uwzględnieniem ulepszeń.

 13. Czym jest Skat til udbetaling?
  Skat til udbetaling to informacja o zwrocie podatku na decyzji podatkowej.

 14. Czym jest Restskat til betaling?
  Restskat til betaling to informacja o dopłacie do podatku na decyzji podatkowej.

 15. Czym są Forskudsopgorelse oraz Selvangivelse?
  Forskudsopgorelse i Selvangivelse to karty podatkowe w Danii, zawierające numer TastSelv potrzebny do rozliczenia podatkowego online.

 16. Czym jest Feriepenge i komu przysługuje?
  Feriepenge to urlopowe świadczenie dla legalnie pracujących osób w Danii. Przysługuje za każdy przepracowany miesiąc.

 17. Co to jest Personnummer?
  Personnummer to duński odpowiednik NIP, niezbędny do rozliczeń podatkowych i VAT.

 18. Czym jest Sundhedsbidrag?
  Sundhedsbidrag to składka na ubezpieczenie zdrowotne w Danii.

 19. Czym jest Arbejdmarkedsbidrag (AM-bidrag)?
  Arbejdsmarkedsbidrag to składka na rynek pracy w Danii, wynosząca 8%.

 20. Czym jest duński Skattestyrelsen?
  Skattestyrelsen to Urząd Skarbowy w Danii.

Komentarze (0)
Cofnij odpowiedź