Czy potrzebujesz wsparcia w kwestii rozliczenia podatkowego? Prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych:

Coroczne rozliczenie firmy w Danii

Podsumowanie roczne działalności biznesu w Danii​

Jeśli jesteś właścicielem spółki w Danii, nakłada się na Ciebie zobowiązanie do składania co roku deklaracji podatkowej do SKAT-u, czyli danego duńskiego organu podatkowego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Danii, jako przedsiębiorcy z tego kraju, mają możliwość zrealizowania corocznych rozliczeń drogą elektroniczną. Dokonuje się tego za pomocą oficjalnej strony internetowej www.skat.dk, wykorzystując uprzednio zamówiony kod specjalny, znany jako NemID lub Tastselv. Dla przeprowadzenia rozliczeń podatku dochodowego oraz VAT, duńskie firmy muszą także posiadać numer CPR (Personnummer), nadawany przez Urząd Celno-Podatkowy.

Co warto wiedzieć o rocznych rozliczeniach w przypadku przedsiębiorstw w Danii?


 1. ​W razie prowadzenia własnego interesu gospodarczego w Danii, kieruje się na Ciebie niewątpliwie zobowiązanie podatkowe nieograniczone, a także prawo do indywidualnej ulgi podatkowej – Personfradrag, której wartość jest ustalana corocznie.

 2. Przedsiębiorca duński ma także okazję skorzystać z innych ulg podatkowych i włączyć je do rocznych rozliczeń podatkowych. Obejmują one między innymi ulgę za wynajem mieszkania w Danii (wymagana umowa najmu), ulgę za opłaty za media w wynajmowanym mieszkaniu (należy dostarczyć rachunki lub potwierdzenia przelewów), a także ulgę związaną z kosztami podróży (np. do kraju pochodzenia, z tym i bilety autokarowe, lotnicze, morskie, opłaty za bramki na autostradach itp.).
  Rozliczenie podatkowe w Danii  ulgi
 3. Od SKAT-u każdy przedsiębiorca otrzymuje formularz specjalny – Selvangivelse – dotyczący deklaracji podatkowej, wysyłany na adres wpisany przez danego podatnika podczas rejestracji.

 4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Danii zobowiązane są do dokonania rozliczenia z fiskusem duńskim przed 1 lipca.

 5. Po 2 lipca, SKAT (Skattestyrelsen) wystawia oraz przesyła do przedsiębiorcy z Danii dokument – Årsopgørelse, zawierający decyzję podatkową, czyli kwotę do zwrotu (Skat til udbetaling, w oznaczeniu koloru zielonego) lub do dopłaty (Restskat til betaling, w oznaczeniu koloru czerwonego).

 6. Aby sprawdzić osobiste rozliczenie, konieczne jest wejście na indywidualne konto SKAT i kliknięcie formuły Se årsopgørelsen. W celu dokonania poprawki oraz uwzględnienia przysługujących przedsiębiorcom duńskim ulg, należy kliknąć formułę Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.

 7. Zwrot podatku jest wpłacany na wcześniej założone konto NemKonto przez duńskiego przedsiębiorcę.

 8. Termin Personlig indkomst oznacza indywidualny przychód po odliczeniu składek na emeryturę ATP oraz ulgi za ubezpieczenia emerytalne.

 9. Termin Kapitalindkomst oznacza przychód z kapitałów, czyli uzysk z odsetek (np. z obligacji, inwestycji czy lokat) po odliczeniu kosztów odsetek związanych z kredytami.

 10. Przychód z kapitałów (kapitalindkomst) i odpisy od przychodów kapitałowych (fradrag i kapitalindkomst) są widoczne w rocznym rozliczeniu podatkowym wysyłanym przez SKAT.

 11. Renteindtægter oznacza korzyści z tytułu odsetek, zaś Renteudgifter to koszty odsetek.

 12. W Danii firmy mogą dokonać rozliczenia podatkowego, nanosić korekty na deklaracje podatkowe lub również odwoływać się od decyzji SKAT-u w ciągu 3 lat.

 13. Przedsiębiorca z Danii ma prawo odliczyć od podatku składki ubezpieczeniowe, alimenty na rzecz dzieci, składki emerytalne, koszty dojazdu do pracy oraz wydatki na wyżywienie. Niemniej jednak, duński organ podatkowy ma możliwość sprawdzenia w ciągu 7 lat, czy opisane wydatki są zgodne z rzeczywistością.
  Rozliczenie w Danii  odliczenie
 14. Przedsiębiorstwa duńskie mają uprawnienie do skorzystania z procedury odwróconego opodatkowania, co oznacza, że spółki zagraniczne, chcące sprzedawać towary i usługi duńskim firmom, nie muszą naliczać duńskiego VAT. W takiej sytuacji podatek nie jest uwzględniany na fakturze, a jedynie wartość netto towaru lub usługi. Należy użyć gotowego wzoru, np. Reversed charge, co oznacza, że nabywca powinien naliczyć i uiścić VAT od usługi oraz podać CVR lub numer SE (numer rejestracyjny nabywcy).

 15. Wszystkie przedsiębiorstwa oferujące towary lub usługi w Danii są zobligowane do płacenia stałego, 25-procentowego VAT. To podatek od wartości dodanej, stosowany do ceny usług oraz towarów oferowanych przez firmę, a również z niego podatnicy muszą rozliczyć się w swoich rocznych deklaracjach podatkowych.

 16. Posiadacze firm duńskich muszą zarejestrować działalność jako podatników VAT przed przystąpieniem do świadczenia usług oraz dostarczania towarów (mają na to 8 dni).

 17. Przesłanka do opodatkowania VAT obejmuje wszystkie firmy duńskie, których roczne obroty przewyższają 50 000 koron duńskich. Wówczas zobowiązani są oni do zgłoszenia się jako płatnicy VAT przez platformę RUT, znaczy Rejestr Zagranicznych Dostawców (virk.dk).

 18. W przypadku, gdy roczny dochód danego podatnika z Danii nie przekroczy 42 900 koron duńskich, jest on uprawniony do pełnego zwrotu podatku.

 19. Duński przedsiębiorca nie jest w stanie opłacić wyższego podatku niż 51,5% za poprzedni rok podatkowy.

 20. Osoby prowadzące działalność w Danii mający swój własny interes gospodarczy są obowiązane do złożenia rocznej deklaracji podatkowej do duńskiego fiskusa. Uwzględniają one wszystkie dochody, zarówno te krajowe, jak i zagraniczne, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.Warianty deklaracji rocznych w Danii

Sposób, w jaki przedsiębiorstwa składają coroczne zeznania podatkowe do SKAT, zależy od wyboru typu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Różnice w opodatkowaniu występują między danymi takimi jak jednoosobowe firmy duńskie, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe lub spółki jawne. Warto zastanowić się nad tym, jaka forma biznesu w Danii i w efekcie, jaki model opodatkowania i rocznego rozliczenia z duńskim Urzędem Skarbowym, będzie najbardziej zgodny z naszymi oczekiwaniami oraz dostępnymi środkami.

W Danii można wyróżnić poniższe rodzaje deklaracji podatkowych dla firm:

 1. Roczne zeznanie podatkowe Enkeltmandsvirksomhed - dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej.
 2. Roczne zeznanie podatkowe Aktieselskab - A/S - skierowane do spółek akcyjnych.
 3. Roczne zeznanie podatkowe Interesselskab - I/S - dla spółek jawnych.
 4. Roczne zeznanie podatkowe Anpartsselskab - ApS - dedykowane spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Roczne zeznanie podatkowe Kommanditselskab - K/S - dotyczące spółek komandytowych.
 6. Roczne zeznanie podatkowe Filial af udenlandsk selskab - przypisane oddziałom zagranicznych firm.
 7. Roczne zeznanie podatkowe Salgskontor - dla przedstawicielstw zagranicznych firm.
 8. Roczne zeznanie podatkowe Andelsforening/Brugsforening - odnosi się do stowarzyszeń spółdzielczych.
 9. Roczne zeznanie podatkowe Iværksætterselskab - IVS - skierowane do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (od 1 stycznia 2014 roku).


Właściciele duńskich przedsiębiorstw są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej za poprzedni rok podatkowy do 1 lipca.Deklaracja roczna firmy jednoosobowej w Danii 


W Danii, organ podatkowy Skattestyrelsen (SKAT), traktuje przychody wypracowane w toku prowadzenia działalności gospodarczej opartej na samozatrudnieniu (Enkeltmandsvirksmhed) jako dochody właściciela firmy. W związku z tym, opodatkowanie biznesu jest zgłaszane za pomocą jednego zeznania. Właściciel przedsiębiorstwa, który odprowadza podatki oraz składki, ma także prawo do świadczeń zdrowotnych i emerytalnych, podobnie jak w przypadku zwykłych duńskich pracowników. Co pół roku lub kwartał, niezwłocznie poprzez platformę internetową SKAT, obowiązkowe jest dostarczenie deklaracji podatkowej, obejmującej zarówno podatek dochodowy, jak i VAT.

W przypadku podatku dochodowego, zaliczki są odprowadzane w dwóch terminach: 20 marca (umieszczając wyższą zaliczkę, można otrzymać zwrot podatku wraz z odsetkami, które są wyższe niż w banku) oraz 20 listopada (w tym terminie oprocentowanie jest obniżone o 0,4 – oznacza to, że odsetki są niższe niż w banku). Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w Danii, ważnym terminem jest składanie deklaracji podatkowej za poprzedni rok podatkowy do 1 lipca. Przy wykorzystaniu witryny SKAT do złożenia deklaracji podatkowej, przedsiębiorca automatycznie otrzymuje informację zwrotną dotyczącą decyzji podatkowej.

Rozliczenie roczne Dania  terminy

Co więcej warto wiedzieć o procesie rocznego rozliczenia podatkowego w przypadku samozatrudnienia w Danii?

 1. Przedsiębiorca duński, który planuje dokonać rozliczenia podatku drogą internetową, powinien wcześniej zamówić specjalny kod znany jako TastSelv-kode (dostępny na stronie tastselv.skat.dk), składający się z 8 cyfr. Ten indywidualny kod TastSelv-kode (lub NemID) zapewnia dostęp do prywatnych informacji podatkowych.

 2. Właściciel działalności gospodarczej w Danii otrzymuje od SKAT dokument zatytułowany Selvangivelse, będący formularzem do zeznań podatkowych, a po 2 lipca otrzymuje decyzję podatkową – Årsopgørelse.

 3. W kontekście danego kraju, czyli Danii, przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia pewnych kosztów od podatku, takich jak:

  - wydatki związane z zakupem towaru do sprzedaży,
  - wydatki na polisy ubezpieczeniowe dla firmy,
  - wydatki na wynajem lokalu,
  - koszty sieci komputerowej,
  - wydatki na telefony,
  - koszty dotyczące samochodu służbowego,
  - koszty utrzymania i napraw lokali biurowych,
  - koszty ogrzewania,
  - wydatki na energię elektryczną,
  - koszty zakupu maszyn, sprzętu i urządzeń (jeżeli koszty nie były odliczane w momencie zakupu, można wpisać je jako koszty amortyzacji),
  - koszty związane z inwentarzem,
  - wydatki na usługi rewizyjne,
  - koszty prawników,
  - sprzęt, maszyny, towary i urządzenia, które są wykorzystywane prywatnie, nawet jeśli zakupione były na firmę, nie mogą być odliczone od podatku w rocznym rozliczeniu firmowym,
  - dokumentacja związana z korzystaniem z ulg, które były uwzględniane w deklaracji rocznej przedsiębiorstwa duńskiego, powinna być przechowywana przez okres 5 lat.
  - Składanie zeznania podatkowego w Danii odbywa się poprzez platformę internetową w okresie do 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego (czy to kalendarzowego, czy innego, o 12 miesiącach). Jeżeli rok podatkowy kończy się między 1 lutego a 31 marca, deklaracja podatkowa musi zostać złożona do 1 sierpnia, a podatek opłacony 20 marca oraz 20 listopada.

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych w Danii muszą dokonać wyboru jednego z trzech dostępnych wariantów opodatkowania swojej firmy:

a) opodatkowanie według przepisów ustawy o kapitale zakładowym (Kapitalafkastordning), która umożliwia przeniesienie części zysku z firmy na dochód osobisty i część na przychód z kapitału;

b) opodatkowanie zysku jako dochodu osobistego, podobnie jak w przypadku pracowników;
c) opodatkowanie zgodnie z przepisami ustawy o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning), która umożliwia odliczenie od podatku kosztów związanych z odsetkami kredytowymi, a także zatrzymanie zysku firmy w postaci oszczędności bankowych, co stanowi korzystne rozwiązanie.Uregulowanie roczne finansów spółki w Danii


Głównym zobowiązaniem dla duńskich przedsiębiorców, którzy decydują się na stworzenie i prowadzenie spółek w Danii, jest uiszczanie podatku od osób prawnych o wysokości 22%. Jeśli roczne obroty danego przedsiębiorstwa przekroczą kwotę 50 tys. koron duńskich, wówczas spółka staje się płatnikiem podatku VAT w wysokości 25%.

Dla każdej spółki w Danii istnieje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego, obejmującego całkowity dochód, w tym również dochód z nieruchomości i kapitału. Ten proces powinien być zakończony w ciągu pół roku od zakończenia roku podatkowego.

Szczegóły ważne dla rocznego rozliczenia spółek w Danii:


 1. Roczne zobowiązanie podatkowe spółki jawnej (Interesselskab – I/S) jest w dużej mierze zależne od wybranej wcześniej przez właściciela formy opodatkowania. Osoba prowadząca spółkę jawna powinna wybrać spośród trzech możliwości:
  - Opcji opodatkowania zgodnie z przepisami zwrotu kapitału (Kapitalafkastordning), która pozwala na przeniesienie części zysku na dochód osobisty oraz części na dochód z kapitału.
  - Opcji opodatkowania zysku jako dochodu osobistego, podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych.
  - Opcji opodatkowania zgodnie z przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw (Virksomhedsordning), która umożliwia odliczenie kosztów odsetek kredytowych oraz zachowanie zysku z działalności jako oszczędności bankowe.

 2. Roczne rozliczenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab – ApS) oraz spółek akcyjnych (Aktieselskab – A/S) dotyczy opodatkowania tych spółek, które jako osoby fizyczne nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ale udziałem w kapitale. Udziałowcy takich spółek podlegają opodatkowaniu z tytułu swoich dochodów lub dywidend.

 3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Iværksætterselskab – IVS) są opodatkowane według przepisów dotyczących spółek, jednak właściciele IVS nie są zobowiązani do opodatkowania na tych samych zasadach, gdyż spółka ta jest podmiotem fizycznym. Spółka IVS musi przedstawiać roczne sprawozdania finansowe.


Właściciele spółek w Danii mają obowiązek składania deklaracji podatkowej do 1 lipca. Otrzymują oni formularz Selvangivelse od SKAT-u, który wypełniają, uwzględniając wszelkie przysługujące im ulgi, a następnie przesyłają go przez stronę www.skat.dk. Właściciele duńskich spółek są także zobowiązani do przedstawiania jawnych sprawozdań finansowych.

Rozliczenie roczne Dania  sprawozdanie

Okresy rocznego uregulowania podatków dla firm w Danii


W terminie do 1 lipca, osoby prowadzące własny interes w Danii (w tym nierezydenci podatkowi), zobligowane są do uregulowania swoich zobowiązań podatkowych wobec państwa duńskiego. W związku z obecną sytuacją pandemiczną, termin składania deklaracji podatkowej za rok 2019 został przesunięty do 20 września 2020 roku.

Okres od 1 marca do 1 maja to okres, w którym osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym oraz rezydenci podatkowi w Danii powinni dopełnić obowiązku rozliczeniowego. W przypadku chęci skorzystania z ulgi podatkowej Cross Border oraz konieczności wspólnego opodatkowania z małżonkiem za ubiegły rok podatkowy, limit czasowy na uregulowanie tych kwestii wyznaczony jest na 1 czerwca.

Po 2 lipca, instytucja podatkowa SKAT (Skattestyrelsen) generuje i przesyła do obywateli danego kraju dokument Årsopgørelse, w którym zawarta jest oficjalna decyzja fiskalna. Ta decyzja wyznacza, czy podatnik jest uprawniony do zwrotu środków (Skat til udbetaling, zaznaczonych kolorem zielonym), czy też ma zobowiązanie do dopłaty (Restskat til betaling, oznaczonych kolorem czerwonym).

Właściciele firm w Danii mają możliwość skorygowania deklaracji podatkowej, wprowadzenia korekty lub też podjęcia odwołania od decyzji podjętej przez SKAT, zachowując ten uprzywilejowany okres do 3 lat i 4 miesięcy wstecz.

Przedsiębiorcy z terenu Danii mają prawo do korzystania z ulg podatkowych, jednak państwowy fiskus posiada pięcioletni okres na weryfikację poprawności informacji zawartych w deklaracji. Z tego powodu właściciele duńskich spółek są zobowiązani do przechowywania kompletnych dokumentów potwierdzających wszelkie poniesione wydatki w ciągu tego wyznaczonego okresu.Dokumenty potrzebne do rocznego rozliczenia duńskich firm 

Jeśli posiadasz firmę w Danii, to masz zobowiązanie do złożenia corocznej deklaracji podatkowej w duńskim Urzędzie Celnym i Podatkowym. W przypadku, gdy zatrudniasz pracowników, musisz również zapewnić im wszystkie niezbędne dokumenty do prawidłowego złożenia deklaracji podatkowej.


Ważne dokumenty związane z rocznym rozliczeniem firm w Danii to:

Rozliczenie podatkowe w Danii  dokumenty

FAQ


 1. Jakie są terminy związane z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym w Danii?
  Podatnicy, którzy pracują lub są duńskimi rezydentami, muszą złożyć zeznanie podatkowe za miniony rok podatkowy przed 1 maja. Natomiast duńscy przedsiębiorcy mają czas do 1 lipca. Termin ten jest określany przez SKAT i widnieje na formularzu Selvangivelse, który zostaje przekazany podatnikowi. W przypadku zaniechania złożenia deklaracji, istnieje możliwość nałożenia kary w wysokości 5000 duńskich koron. Osoba płacąca podatki w Danii ma okres 3 lat i 4 miesiące, aby skorygować rozliczenie za dany rok podatkowy.

 2. Jak mogę uzyskać kod Tastselv?
  Aby zdobyć kod Tastselv, należy przeprowadzić następujące kroki:
  - Wejdź na stronę internetową www.skat.dk.
  - Kliknij opcję "Log på".
  - Następnie wybierz "Bestil kode".
  - Kolejno wybierz "TastSelv kode".
  - W pustym polu wprowadź numer CPR wraz z myślnikiem.
  - Wybierz preferowany sposób otrzymania hasła dostępu: SMS, e-mail lub pocztą.
  - Po otrzymaniu kodu, zaloguj się na stronie skat.dk przez opcję "Log på med TastSelv kode".
  - Wprowadź numer CPR i poczekaj na kod.
  - Ustal nowe hasło, które powinno zawierać od 8 do 16 znaków. Powtórz hasło i kliknij "FORTSÆT".
  - Po tych krokach będziesz zalogowany z kodem TastSelv.

 3. Jak mogę zgłosić zmianę mojego adresu korespondencyjnego dla urzędu?
  Możesz zaktualizować swój adres korespondencyjny dla urzędu w Borgerservice.

 4. Które strony internetowe są przydatne dla przedsiębiorców w Danii?
  Warto być zaznajomionym z następującymi stronami internetowymi, będąc przedsiębiorcą w Danii:
  - Strona duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego – Skattestyrelsen, skat.dk.
  - Strona duńskiego Urzędu ds. Cudzoziemców – Udlændingestyrelsen, nyidanmark.dk.
  - Strona serwisu informacyjnego dla cudzoziemców – International Citizen Service, icitizen.dk.
  - Strona duńskiego Ministerstwa ds. Zatrudnienia – Beskæftigelsesministeriet, workindenmark.dk.
  - Strona Borger.dk, lifeindenmark.dk.

 5. Jakie terminy można znaleźć w rocznej deklaracji podatkowej?
  Na rocznej deklaracji podatkowej w Danii można napotkać następujące terminy:
  - Bundskat: Podatek dolny (8%).
  - Topskat: Najwyższy próg podatkowy (15%).
  - Skrå skatteloft: Górna granica podatku do gminy i państwa, nie obejmuje składki na Fundusz Pracy i podatku kościelnego.
  - Personlig indkomst: Przychód osobisty z pracy, uwzględniający zasiłki, składki emerytalne i składki na Fundusz Pracy.
  - Skattepligtig indkomst: Dochód osobisty i kapitałowy po odjęciu kosztów uzyskania dochodu, podlegający opodatkowaniu.
  - Ligningsmæssige fradrag: Ulga z tytułu podatku municypalnego i zdrowotnego.
  - Kapitalindkomst: Dochód kapitałowy, zysk z odsetek po odjęciu kosztów odsetkowych.
  - Fradrag: Ulga odliczana od dochodu.
  - Kommuneskat: Podatek gminny (municypalny).
  - AM-bidrag: 8% składki na Fundusz Pracy.
  - Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon): Przychód z tytułu pracy (z uwzględnieniem samochodu/telefonu służbowego).
  - Eget pensionsbidrag: Własna składka emerytalna (5%).
  - Personalegoder: Dodatki pracownicze, takie jak ubezpieczenie zdrowotne.
  - Renteindtægter: Zysk z odsetek.
  - Renteudgifter: Koszty odsetek.
  - Beskæftigelsesfradrag: Ulga z tytułu pracy.
  - Befordringsfradrag: Ulga za koszty przejazdów.
  - Håndværkerfradrag: Ulga rzemieślnicza.
  - Skattepligtig indkomst: Dochód podlegający opodatkowaniu.
  - Skatteberegning: Obliczenie podatku.
  - Ejendomsværdiskat: Podatek od nieruchomości.
  - Personfradrag bundskat: Kwota wolna od podatku dolnego.
  - Personfradrag kommuneskat: Kwota wolna od podatku gminnego.
  - Beregnet skat: Naliczony podatek.

 6. Jakie są stawki podatku dochodowego w Danii w 2019 roku?
  W roku 2019 obowiązują następujące stawki procentowe podatku dochodowego w Danii:
  - 8% dla dochodów poniżej 50 217 DKK,
  - 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558 043 DKK,
  - 56,5% dla dochodów powyżej 558 043 DKK.

 7. Ile wynosi podatek od samochodu w Danii?
  W Danii istnieje tzw. podatek od luksusu, który może sięgnąć aż 180% ceny netto zakupionego samochodu.

 8. Co oznacza "begrænset skattepligt"?
  Termin "begrænset skattepligt" odnosi się do ograniczonego obowiązku podatkowego.

 9. Czym jest "sundhedsbidrag"?
  "Sundhedsbidrag" to składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 10. Kiedy firmy w Danii muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe?
  Duńscy przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć roczne zeznanie podatkowe za miniony rok przed 1 lipca do SKAT-u.